Goede doel

Aanplanting van bossen

 

Door aanplanting van bossen maken we de bodem opnieuw vruchtbaar en ondernemen we samen met de bevolking. Zo creëren ze op termijn meer welvaart.

 

OZG is sinds 2012 geaccrediteerd door de UNCCD (United Nations Convention to Combat against Desertification).

 

Op basis van de ervaring die is opgedaan in Burkina Faso van 2007 tot 2017 waar we ongeveer 10.000 ha hebben herbebost met inheemse soorten (goed voor een captatie van 1 miljoen ton CO2), wil OZG vanaf 2018 soortgelijke projecten opzetten in Senegal. De primaire focus zal liggen op de Sahel zone, 200 - 400 mm/jaar regen.

 

In september 2018 werd OZG opgenomen in het boek “A Better World” waarbij we als organisatie SDG 15 “Life on Land” hebben gerealiseerd.

Onze aanpak

 

De natuur redt het hier niet meer alleen. Om haar een handje te helpen werkt OZG al 10 jaar aan herbebossing met positieve impacts voor mens én milieu. We maken afspraken met de lokale bevolking en gaan dan aan de slag. We leggen per dorp 250ha bos aan die de plaatselijke bevolking voorziet van voedselzekerheid en een micro-economie mee opstarten.

 

Met een gespecialiseerde ploeg (Delfinoploeg) rijten we de grond open en creëren we halve maantjes in de harde aardkorst. Deze halve maantjes zijn de waterreservoirs die 1000 liter water kunnen bevatten voor de jonge boompjes, de grassen en de kruiden die ingezaaid worden door de vrouwen.

Ondernemers zonder Grenzen

 

OZG vzw (Ondernemers Zonder Grenzen vzw - www.ozg.be) plant tegen de rand van de woestijn bossen aan om verwoestijning door klimaatverstoring tegen te gaan

Er is hoop

 

Met ons programma “bomen die tellen” maken we het verschil en strijden we tegen het oprukken van de woestijn door klimaatverstoring. We realiseren met onze werkwijze 8 “Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ” (Sustainable Development Goals of SDG’s van de VN) en een scala aan positieve ESE-impacts: Ecologische-, Sociologische- en Economische impacts. De verwoestijning wordt gestopt, alsook de biodiversiteit vergroot in flora én fauna. Het grondwaterpeil stijgt waardoor kinderen niet meer al te ver naar water moeten lopen maar meer tijd hebben om naar school te gaan. De gewassen die in de bossen groeien, worden gebruikt voor voeding, zowel voor eigen behoeften als verkoop. Dankzij de overvloed aan grassen kan het vee meer grazen en wordt het vetter, waardoor het meer opbrengt.

Grassen worden verwerkt tot manden, matten en borstels, honing wordt geproduceerd, productie van gum kan opgestart worden, enz…

Kortom: er ontstaat een jonge economie die voor welvaart zorgt en migraties stopt.

CONTACT 

 

Vzw sporten voor het goeie doel

Walk for the Climate

Run for the Climate

 

Steven 0479 98 99 47

Kevin 0494 90 36 50

 

info@walkfortheclimate.be

Copyright @ All Rights Reserved